เนื่องจากวัฒนธรรมการปั่นจักรยานในอินเดียได้รับแรงผลักดัน โครงสร้างพื้นฐานจึงจำเป็นต้องได้รับการเอาใจใส่อย่างเต็มที่

เนื่องจากวัฒนธรรมการปั่นจักรยานในอินเดียได้รับแรงผลักดัน โครงสร้างพื้นฐานจึงจำเป็นต้องได้รับการเอาใจใส่อย่างเต็มที่

การศึกษาที่จัดทำโดย Institute for Transportation and Development Policy คาดการณ์ว่าการใช้จักรยานในช่วงหลังการระบาดใหญ่ในปัจจุบันจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 50-60 ทั่วประเทศ นี่เป็นผลมาจากความเฟื่องฟูของจักรยานซึ่งเกิดขึ้นจากสาเหตุหลายประการในช่วงที่มีโรคระบาด อย่างไรก็ตาม ยังมีความไม่แน่นอนว่าประเทศนี้มีโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับวัฒนธรรมที่เป็นมิตรต่อวัฏจักรนี้หรือไม่

การขี่จักรยานเป็นหนึ่งในรูปแบบการขนส่งที่เก่าแก่ที่สุดที่มนุษย์รู้จัก

แต่ในช่วงสองสามทศวรรษที่ผ่านมา กรณีการใช้งานสำหรับการขนส่งลดน้อยลงอย่างมากในโลกอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ แม้จะเป็นรูปแบบการเดินทางที่ยั่งยืน ดีต่อสุขภาพ และต้นทุนต่ำ แต่การปั่นจักรยานยังไม่ได้รับความสนใจจากผู้คน โดยเฉพาะในเขตเมืองของอินเดีย มักเกี่ยวข้องกับผู้ที่เกี่ยวข้องในภาคนอกระบบซึ่งไม่สามารถซื้อยานพาหนะอื่นใดได้ อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดที่กำหนดเนื่องจากการแพร่ระบาดทำให้มีการส่งเสริมกิจกรรมใหม่ ด้วยข้อจำกัดในการเข้ายิมและความหวาดหวั่นเกี่ยวกับการออกกำลังกายในสวนสาธารณะ ผู้คนจึงพากันไปปั่นจักรยานเพื่อตอบสนองความต้องการด้านฟิตเนส การจำกัดในแง่ของการเคลื่อนที่ของยานพาหนะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขอบทางที่ได้รับคำสั่ง หมายความว่าการขี่จักรยานไปทำงานและเพื่อภารกิจอื่นๆ สิ่งนี้ทำให้ผู้คนทั่วประเทศตระหนักถึงความสำคัญของรูปแบบการขนส่งที่ปลอดภัย สะดวก และห่างไกลจากสังคมนี้ มันเริ่มกลายเป็นกิจกรรมกระแสหลักที่มีผู้คนหลากหลายกลุ่มอายุและภูมิหลังทางเศรษฐกิจ ตอนนี้ใช้มันเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางประจำวันและระเบียบการออกกำลังกายของพวกเขา

ความกระตือรือร้นต่อการปั่นจักรยานเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา แต่การรักษาโมเมนตัมก็มีความจำเป็นไม่แพ้กัน จำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลจะต้องริเริ่มที่จะส่งเสริมให้ผู้คนหันมาใช้จักรยานอย่างสม่ำเสมอ หนึ่งในความคิดริเริ่มที่โดดเด่นคือ “Cycles4Change Challenge” ซึ่งเป็นความคิดริเริ่มที่ดำเนินการโดยกระทรวงการเคหะและกิจการเมืองเพื่อใช้โครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมิตรกับจักรยาน เปิดตัวภายใต้พันธกิจเมืองอัจฉริยะ ความท้าทายดังกล่าวได้เห็นความคิดริเริ่มจากหลายเมืองที่เริ่มดำเนินการ วิธีต่างๆ ในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการปั่นจักรยานและส่งเสริมวัฒนธรรมการปั่นจักรยาน ความท้าทาย นำมาซึ่งผลลัพธ์ที่น่ายินดีอย่างยิ่งกับเมืองต่างๆ เช่น ภูวเนศวร สุราษฎร์ และโกจิ โดยใช้กรวยจราจรเพื่อทดสอบระบบเลน

เมืองใหญ่หลายแห่งได้ดำเนินการริเริ่มเพื่อส่งเสริมการขี่จักรยาน ตัวอย่างเช่น เมื่อเร็วๆ นี้นิวเดลีได้สร้างลานปั่นจักรยานสำหรับเด็กใน Lodhi Garden Colony; เบงกาลูรูกลายเป็นเมืองแรกของอินเดียที่สร้างเลนจักรยานแบบป๊อปอัพบนถนนวงแหวนรอบนอกของเมือง และมุมไบเริ่มให้บริการแชร์จักรยานสาธารณะที่สถานีรถไฟใต้ดินบางแห่ง ไม่ต้องพูดถึงโปรแกรมแบ่งปันจักรยานหลายรายการที่เปิดตัวโดยสตาร์ทอัพทั่วประเทศ

เนื่องจากกรณีโควิดลดลงและข้อจำกัดต่างๆ ผ่อนคลายลง จึงจำเป็น

อย่างยิ่งที่อินเดียจะต้องนำแนวทางเชิงกลยุทธ์มาใช้ในระดับการวางแผนและการดำเนินการ กำลังดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็น แต่อินเดียยังขาดโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการปั่นจักรยานโดยเฉพาะที่รับรองความปลอดภัยของนักปั่นจักรยาน ด้วยยานพาหนะที่วิ่งบนถนนเหมือนช่วงก่อนเกิดโรคระบาด การจราจรที่ติดขัดมากขึ้นจะทำให้นักปั่นเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายหากไม่มีโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการปั่นจักรยานที่เหมาะสม และอาจทำให้ผู้คนเลิกใช้จักรยานในการเดินทางประจำวันได้ หากรัฐบาลตั้งเป้าหมายให้การปั่นจักรยานเป็นกิจกรรมหลักในอินเดีย จะต้องกลายเป็นส่วนสำคัญของแผนพัฒนาระยะยาวเพื่อให้แน่ใจว่านักปั่นจักรยานจะได้รับประสบการณ์การขี่ที่ปลอดภัย

รัฐได้ดำเนินการในประเด็นสำคัญบางประการเพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการปั่นจักรยาน แต่มีขั้นตอนสำคัญบางประการที่จำเป็นต้องออกกฎหมายเพื่อส่งเสริมให้ผู้คนหันมาใช้การขี่จักรยาน:

ระบบที่จอดรถจักรยาน:ผู้คนจำนวนมากจะได้รับการสนับสนุนให้เดินทางด้วยจักรยาน หากพวกเขามีสิทธิ์ในที่จอดรถที่ปลอดภัยสำหรับจักรยานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกในการล็อคและจัดเก็บอย่างปลอดภัย

สัญญาณไฟจราจรสำหรับจักรยาน : ระบบสัญญาณไฟจราจรที่กำหนดไว้สำหรับนักปั่นจักรยานจะเป็นสัญญาณของมาตรการความปลอดภัยที่ประสานกันสำหรับพวกเขา ความคิดริเริ่มดังกล่าวจะช่วยให้พวกเขาข้ามถนนและทางแยกได้ง่ายโดยไม่ต้องเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ

การมีส่วนร่วมในกลุ่มการปั่นจักรยาน : กลุ่มการปั่นจักรยานมักจะได้รับผลกระทบโดยตรงจากการขาดโครงสร้างพื้นฐานของการปั่นจักรยาน ดังนั้น การทำให้พวกเขามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เมืองต่างๆ สามารถสร้างปัจจัยนำเข้าที่สำคัญเพื่อใช้แผนการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการปั่นจักรยาน

การเชื่อมต่อกับเครือข่ายการขนส่งอื่น ๆ : เมืองต่างๆ จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครือข่ายการขี่จักรยานเชื่อมต่อกับเครือข่ายการขนส่งอื่น ๆ และพื้นที่สำคัญของเมือง การเชื่อมต่อกับพื้นที่ที่มีกิจกรรมสูงจะทำให้นักปั่นจักรยานสามารถเดินทางไปยังสถานที่เหล่านั้นได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น

จัดสรรกองทุนพัฒนาถนน : ผู้กำหนดนโยบายต้องจัดสรรเงินจำนวนมากที่จัดสรรใหม่สำหรับโครงการพัฒนาถนนเพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางจักรยาน การบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานทางจักรยานเข้ากับโครงการพัฒนาถนนอย่างแข็งขันจะช่วยให้เกิดการพัฒนาที่จำเป็น

สองสามปีที่ผ่านมามีส่วนสำคัญในการสร้างรากฐานสำหรับการทำให้การปั่นจักรยานเป็นที่นิยม แต่จำเป็นต้องมีขั้นตอนเพิ่มเติมเพื่อรับประโยชน์จากโมเมนตัมที่กำลังดำเนินอยู่ ด้วยความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการนำการสัญจรอย่างยั่งยืนที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน การขี่จักรยานเป็นกิจกรรมและเป็นวิธีการขนส่งกำลังได้รับความสนใจอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ ทางการจึงจำเป็นต้องขยายแนวคิดเพื่อรักษาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับสิ่งเดียวกันในของเรา ประเทศ.

Credit : ufaslot